مونسان: بسیاری از گردشگران از انتخاب دبی و آنتالیا پشیمان بودند

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش معتقد است:

در ارزیابی های انجام شده و نظرسنجی از گردشگران برنامه های متنوع کیش نکته مشترک مورد نظر همه بود. بیشتر آنها از اینکه در سال های قبل به دلیل تنوع برنامه ها دبی و یا انتالیا را برای سفر های نوروزی انتخاب کرده بسیار پشیمان بودند.

مونسان

 

ادامه مطلب