۷۴ ميليون ليتر بنزين در خراسان رضوي مصرف شد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی

با بیان این که مصرف این فرآورده نفتی از ۲۶ اسفندماه پارسال تا ۱۳ فروردین ماه امسال، ۷۳ میلیون و ۶۵۷ هزار لیتر بوده است گفت: این مقدار در مقایسه با مدت مشابه پارسال، یک درصد رشد داشته است.

IMG15350403

ادامه مطلب