سرانه مصرف بنزین هر ایرانی در نوروز ۳۰ لیتر

رئیس مرکزاطلاع‌‌رسانی پلیس تهران بزرگ

با اشاره به اینکه سرانه مصرف بنزین هرایرانی در نوروز ۳۰ لیتر برآورده شد از حوادث ترافیکی سخت به دلیل عدم رعایت حق تقدم حتی در راه‌های روستایی خبر داد و گفت: صرف داشتن گواهینامه ملاک برای مهارت رانندگان جوان نیست.

635132119912080155

ادامه مطلب